Bảo vệ trông xe làm mất có phải đền không?

Trong quá trình bảo vệ trông giữ xe bị mất xe là rủi ro không ai mong muốn gặp phải. Tuy nhiên, nếu xảy ra rủi ro này thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai? Mức bồi thường thiệt hại được xác định như thế nào?

Khi khách hàng vào gửi xe vào bãi có nhân viên bảo vệ trông giữ, việc đó đã hình thành một hợp đồng gửi giữ tài sản, hành vi đó phải tuân thủ theo điều 554, 555, 556, 557, 558 Bộ luật Dân sự 2015.

bao-ve-lam-mat-xe-co-phai-den-khongẢnh minh họa.

Việc gửi giữ tài sản như xe máy được thông qua một hợp đồng đó là tấm vé gửi xe. Gửi xe là sự thỏa thuận dân sự giữa chủ xe và nhân viên bảo vệ. Theo đó, bảo vệ bãi xe nhận tài sản của khác để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng. Khách có phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ bảo vệ trông giữ xe (https://baovetruongan.com/bao-ve-trong-giu-xe/) Bảo vệ TAS xin được phép trả lời như sau:

Bảo vệ trông giữ xe làm mất xe có phải đền không?

Đối với vụ việc trên trong Bộ Luật dân sự có quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định tại điều 584, Bộ Luật dân sự 2015 như sau:

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Trường hợp gửi xe bị mất đã xác định được lỗi thuộc về nhân viên bảo vệ, thì phía công ty bảo vệ và nhân viên bảo vệ phải có trách nhiệm bồi thường chiếc xe cho khách. Việc bồi thường phải tuân theo các nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Bảo vệ làm mất xe phải đền bao nhiêu?

bao-ve-lam-mat-xe-den-bao-nhieu

Mức bồi thường thiệt hại do các bên thỏa thuận, nếu các bên không thỏa thuận được thì bồi thường bằng giá trị thực tế của tài sản bị thiệt hại. Vậy bạn có thể tham khảo áp dụng một trong các cách sau đây để xác định giá trị tài sản của mình:

Thẩm định giá

Việc thẩm định giá có thể được được thẩm định bởi tổ chức thẩm định giá hoặc bạn có thể tham khảo giá tại một số hãng bán xe cũ với chiếc xe tương đương với chiếc xe của bạn để tính được giá trị của chiếc xe.

Áp dụng tương tự cách tính giá trị xe theo cách tính lệ phí trước bạ

Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ quy định cụ thể về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe đã qua sử dụng như sau:

  • Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 90%;
  • Thời gian đã sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%;
  • Thời gian đã sử dụng trên 3 đến 6 năm: 50%
  • Thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%;
  • Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%.

Áp dụng tương tự phương pháp đường thẳng khi trích khấu hao tài sản cố định là xe máy trong doanh nghiệp

Khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính là từ 6 đến 10 năm. Vậy giả sử tính thời gian trích khấu hao với xe của bạn trung bình là 8 năm, thì hiện giá trị còn lại của xe là khoảng 45 triệu đồng.

Lời kết

Thu nhập của một nhân viên bảo vệ hiện nay không cao, chỉ ở mức đủ sống. Nếu như không may làm mất xe của khách, đặc biệt là những chiêc xe đắt tiền quả thực họ khó có thể đền nổi. Vì thế cách tốt nhất là nhân viên bảo vệ bãi xe phải nâng cao cảnh giác, không để xảy ra tình trạng mất trộm xe. Trong trường hợp để xảy ra mất xe của khách, thì nhân viên bảo vệ phải hoàn thành trách nhiệm đền bù của mình theo đúng pháp luật. Việc làm đó vừa giữ uy tín cho cá nhân vừa tăng niềm tin của khách hàng vào thương hiệu của công ty bảo vệ. Và nếu may mắn, biết đâu sự chân thành, trung thưc… lại khiến người mất xe cảm thông và việc thương lượng cũng trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên nếu xét về tình, phía công ty dịch vụ bảo vệ cũng nên hỗ trợ nhân viên trong việc đền bù những tình huống không ai mong muốn này.