Chính sách & Quy định chung

1. Quy định và hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt ngay khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển khoản tùy theo thỏa thuận của khách hàng với công ty.

2. Chính sách vận chuyển, giao nhận

Tại các địa điểm công ty có khả năng thực hiện, công ty sẽ cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký, yêu cầu.

3. Chính sách bảo hành

Do đặc thù riêng của loại hình dịch vụ cung cấp nên Công ty không có chính sách bảo hành.

4. Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Do đặc thù riêng của loại hình dịch vụ cung cấp nên Công ty không có chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền.